10 redenen

"Eigen gedachten en die van anderen onderzoeken, dat is wat kinderen en jongeren doen als zij samen filosoferen."10 REDENEN

OM TE FILOSOFEREN


Naast het feit dat jongeren het heel erg leuk vinden om met elkaar in gesprek te gaan, kan het filosoferen met kinderen en jongeren (op de langere termijn) ook veranderingen teweeg brengen bij de kinderen en jongeren zelf. Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken zijn de volgende ontwikkelpunten naar voren gekomen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zelfvertrouwen van kinderen en jongeren neemt toe.

Kinderen en jongeren leren goed naar elkaar te luisteren.

Cognitieve vaardigheden zoals redeneren, begrip van het onderscheid tussen het deel en het geheel en herkennen van tegenstellingen worden aangescherpt.

Kinderen en jongeren leren dat denkbeelden van anderen ook interessant zijn, ook al is dit niet perse een eigen denkbeeld, met als gevolg (meer) tolerantie voor mensen met een andere mening.

Kinderen en jongeren vergroten hun vermogen om verschillen te verwelkomen, in plaats van zich hierdoor bedreigd te voelen.

Kinderen en jongeren leren inzien wat de voordelen zijn van de waarheid vertellen.

Kinderen en jongeren kunnen een moediger houding aanleren, door in gesprekken ervaring op te doen met het opperen van tegengestelde meningen.

Kinderen en jongeren gaan zelf verder nadenken of doorpraten over de besproken thema’s.

Kinderen en jongeren onderzoeken filosofische veronderstellingen achter kunst, wetenschap, wiskunde, maatschappijwetenschappen en taal en kunnen door meer begrip en het leggen van verbanden ertussen hun prestaties op deze gebieden verbeteren.

Kinderen en jongeren worden in staat gesteld filosofische veronderstellingen achter bijvoorbeeld politiek en reclame te onderzoeken, hierdoor gaan ze beter begrijpen wat begrippen als reclame en politiek inhouden en wordt weerstand opgebouwd tegen manipulatie door politici en reclamemakers.