over ons

"Eigen gedachten en die van anderen onderzoeken, dat is wat kinderen en jongeren doen als zij samen filosoferen."WIE ZIJN WIJ?

OVER ONS


Marianne Scheeper 

Ambitie

Ik vind het belangrijk dat we met elkaar een dialoog blijven voeren, ondanks of juist vanwege onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Daarom filosofeer ik met mensen van alle leeftijden, van kleuter tot oudere.

 

Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag!Werkterrein binnen filosoferen in de klas

Vakleerkracht filosoferen, Socratisch gesprek,

mediawijsheid, burgerschap & trainer/facilitator

Ervaring

Na een aantal jaren van internationale omzwervingen (UK, USA en Israël) studeerde ik communicatie management en werd ik adviseur en communicatiedeskundige in diverse (internationale) organisaties binnen diverse sectoren. Een mooie basis voor mijn eigen perspectivistische lenigheid.

 

Na de studies Praktische Filosofie en de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) werd ik opgeleid tot MediaCoach aan de NOMC. Sindsdien werk ik als praktisch filosoof en mediacoach met kleuters, kinderen en jongeren in diverse groepen en op verschillende scholen.

 

Ook geef ik trainingen en workshops aan leerkrachten en andere opvoeders, zowel bij de school of organisatie als bij bijeenkomsten, zoals het Nationale Mediawijsheid Congres. Over filosoferen, burgerschap, mediawijsheid, polarisatie en sociale veiligheid.


Linda van Denderen 

Ambitie

Denken doen we allemaal. Dat gaat vanzelf. We maken iets mee en we vinden er iets van. Bij het filosoferen onderzoek je in een groep je eigen en elkaars gedachten. Waaróm vind je wat je vind? Is het logisch? Zou het ook anders kunnen zijn? Je leert luisteren, kritisch denken en vragen stellen. Je leert onderbouwen wat je vindt en ontdekt dat je verder kunt komen in je denkproces door samen met anderen na te denken. Net als bij dansen. In je eentje dansen is leuk, maar voor sommige ‘moves’ heb je toch echt een ander nodig. Zo is het ook bij filosoferen. Sommige ‘denkbewegingen’ kun je pas maken als je samen op onderzoek uitgaat.


Werkterrein binnen filosoferen in de klas

Vakleerkracht filosoferen, kunst van het vragen stellen, begeleider socratisch gesprek & moreel beraad, vreedzame school, ontwikkelen lesmateriaal, trainer/coach

Ervaring

Werkend als theatermaker, actrice en trainingsacteur, spelend op festivals, in theaters en op scholen, bleven de ‘grote vragen’ me bezighouden. Ik hield van denken maar wilde graag leren hóe je dat denken aanscherpt. Ik wilde de theorie induiken maar zeker ook praktisch aan de slag.


Na de opleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de Internationale School voor Wijsbegeerte bleek mijn pedagogische kant er ook enthousiast van te worden. Ik begeleid sindsdien filosofische gesprekken met allerlei groepen kinderen en volwassenen. Ik bekwaamde me in het Socratisch Gesprek en Moreel Beraad en studeer nog als toegepast filosoof met de specialisatie Onderwijs.


Ik combineer het filosoferen met trainingen in communicatie, geef workshops vragen stellen en ontwikkel speelse werkvormen om het denken in beweging te zetten.

Laura Minderhoud 

Ambitie

Filosoferen is blijven denken. Vragen stellen over gedachten zodat nieuwe gedachten opkomen. Soms is dat verwarrend, vaak ontstaat juist ruimte, overzicht en inzicht.


In een filosofisch gesprek merk je dat ‘niet weten’ opwindend kan zijn. Door met elkaar te denken in plaats van antwoorden te zoeken -op internet-, roept iedere vraag een volgende vraag op. Het gaat om het onderbouwen van gedachten. Over bepaalde (maatschappelijke) onderwerpen bestaan grote  meningsverschillen. In een filosofisch gesprek ervaar je dat juist de tegenstelling ruimte creëert. De één vindt iets anders dan de ander. Waar komt die mening vandaan en wat volgt eruit? Waaróm denkt iemand wat hij denkt? Niemand weet het antwoord en het gesprek stopt niet bij: “Dat is gewoon mijn mening”. Dan begint het pas.


Werkterrein binnen filosoferen in de klas

Vakleerkracht filosoferen, begeleider socratische gesprek, kunst van het vragenstellen, moreel beraad, filosoferen over theater & kunst


Ervaring

Als docent op de Opleiding Regie aan de Academie voor Theater en Dans begon ik steeds meer te denken over de vraag wat leren is en wie beslist wat leerlingen moeten weten. Als dramaturg werk ik samen met theaterregisseurs, schrijvers en andere makers. Daar stel ik de kritische vragen en begeleid ik gesprekken. Daarvoor deed ik meerdere opleidingen: Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de Internationale school voor Wijsbegeerte (ISVW), Begeleiding van Socratische gesprekken & Moreel Beraad en Seminars Critical Thinking bij Oscar Brenifier. De Socratische methode is het uitgangspunt bij alles wat ik doe, zodat mensen zoveel mogelijk zelf nadenken.


Ik filosofeer met kleuters, kinderen en jongeren, doe filosofische nagesprekken bij o.a. het Nederlands Theater Festival, begeleid Socratische gesprekken in organisaties en werkte samen met leerlingen van het Cygnus gymnasium in Amsterdam aan het schrijven van het libretto voor hun eigen opera op basis van filosofische gesprekken over Wereldburgerschap (2018) en Europa (2019).